Zavarovana oseba

Podatki zavarovanca

Vnesite osebne podatke zavarovane osebe oziroma zavarovanca. V primeru zavarovanja polnoletne osebe, je zavarovanec enak zavarovalcu. V primeru zavarovanja mladoletne osebe, boste podatke zavarovalca – zakonitega zastopnika mladoletne osebe vnesli v naslednjem koraku. Osebne podatke obdelujemo zato, da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo. Prav tako jih lahko uporabimo za trženje naših storitev, čemur lahko ugovarjate. Več informacij v Politiki zasebnosti Prve osebne zavarovalnice, d.d.

Vnesite podatke zavarovanca

Ta podatek lahko vpliva na zavarovalno premijo

Naslov stalnega prebivališča

Naslov za vročanje