Izbira zavarovanja

Izberite svojo starostno skupino. Cena premije je odvisna od vaše starosti in izbranega zavarovalnega kritja oz. paketa.
Izberite paket ali sestavite svojo kombinacijo
Pridobite s kombinacijo
Dostop brez napotnice osebnega zdravnika
Krije stroške specialističnih pregledov in zahtevnih diagnostičnih preiskav
Krije stroške dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav
Število obravnav v zavarovalnem letu
Možnost prenosa obravnav v naslednje zavarovalno leto
Točka PRVA Zdravje: enostavno naročanje na storitve 24 ur dnevno, 7 dni v tednu
Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev širom Slovenije
Dodatne ugodnosti
Pridobite s kombinacijo
Letna zavarovalna vsota
Število področji kritih posegov
Nabor različnih posegov/zdravstvenih storitev
Točka PRVA Zdravje: enostavno naročanje na storitve 24 ur dnevno, 7 dni v tednu
Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev širom Slovenije
Dodatne ugodnosti
Pridobite s kombinacijo
Število obravnav različnih vrst rehabilitacije v zavarovalnem letu
Nabor različnih fizioterapevtskih postopkov
Nabor različnih delovnih terapij
Nabor različnih protibolečinskih terapij
Točka PRVA Zdravje: enostavno naročanje na storitve 24 ur dnevno, 7 dni v tednu
Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev širom Slovenije
Dodatne ugodnosti
Z izbiro kritij ter klikom na »Potrdi izbiro in nadaljuj« prav tako izjavljate, da imate potrebo po hitrem dostopu do storitev, ki jih krije izbrani paket.