Izbira zavarovanja

Izberite svojo starostno skupino. Cena premije je odvisna od vaše starosti in izbranega zavarovalnega kritja oz. paketa.
Izberite paket ali sestavite svojo kombinacijo
Pridobite s kombinacijo
Hiter dostop do specialistične obravnave ali diagnostične preiskave v povprečno delovnih 5 dneh
Dostop brez napotnice osebnega zdravnika
Vključuje plačilo specialističnih obravnav in zahtevnih diagnostičnih preiskav
Vključuje plačilo dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav
Vključuje plačilo zdravil, predpisanih na beli recept (do 250 EUR letno)
Število zdravstvenih obravnav v zavarovalnem letu
Možnost prenosa obravnav v naslednje zavarovalno leto
Točka PRVA Zdravje: enostavno naročanje na storitve 24 ur dnevno, 7 dni v tednu
Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev širom Slovenije
Možna samostojna sklenitev zavarovalnega kritja
Pridobite s kombinacijo
Letna zavarovalna vsota
Število področji kritih posegov
Nabor različnih posegov/zdravstvenih storitev
Točka PRVA Zdravje: enostavno naročanje na storitve 24 ur dnevno, 7 dni v tednu
Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev širom Slovenije
Dodatne ugodnosti
Pridobite s kombinacijo
Število obravnav različnih vrst rehabilitacije v zavarovalnem letu
Nabor različnih fizioterapevtskih postopkov
Nabor različnih delovnih terapij
Nabor različnih protibolečinskih terapij
Točka PRVA Zdravje: enostavno naročanje na storitve 24 ur dnevno, 7 dni v tednu
Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev širom Slovenije
Dodatne ugodnosti
Z izbiro kritij ter klikom na »Potrdi izbiro in nadaljuj« prav tako izjavljate, da imate potrebo po hitrem dostopu do storitev, ki jih krije izbrani paket.