Izbira zavarovanja

Izberite svojo starostno skupino. Cena premije je odvisna od vaše starosti in izbranega zavarovalnega kritja oz. paketa.
Izberite število kritij, ki jih želite skleniti:

Izberite 1 kritje.

Kombinacija 2 kritji je sestavljena iz kritja Specialisti STANDARD in kritja po vaši izbiri.

Izmed ponujenih kritji sestavite kombinacijo treh.

Izberite kombinacijo 4 kritij.

Pridobite z večimi kritji
Pridobite z večimi kritji
Pridobite z večimi kritji
Pridobite z večimi kritji
Ali vam je pomembno, da bi vaše zavarovanje sledilo smernicam trajnostnosti v smislu varovanja okolja(i) (zniževanje ogljičnega odtisa, učinkovita raba vodnih virov in energije, zniževanje uporabe ali odvisnosti od fosilnih goriv …), socialnih pravic(ii) (rasna, spolna in verska raznolikost, skrb za zdravje in varnost …) in korektno upravljanje poslovanja(iii) (transparentnost poslovanja, etika in vrednote, spolna raznolikost zaposlenih …)?

Glede na označeno ocenjujemo, da zavarovalni produkt ne ustreza vašim preferencam glede trajnostnosti.

Če kljub temu želite skleniti zavarovanje, potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak. S tem v celoti prevzemate odgovornost za takšno odločitev in izjavljate, da sprejemate informirano odločitev glede izbire zavarovalnega produkta ter da je zavarovalna pogodba v skladu z vašimi potrebami in zahtevami.

Glede na označeno ocenjujemo, da zavarovalni produkt ne ustreza vašim preferencam glede trajnostnosti.

Če kljub temu želite skleniti zavarovanje, potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak. S tem v celoti prevzemate odgovornost za takšno odločitev in izjavljate, da sprejemate informirano odločitev glede izbire zavarovalnega produkta ter da je zavarovalna pogodba v skladu z vašimi potrebami in zahtevami.

Glede na označeno ocenjujemo, da produkt ustreza vašim preferencam glede trajnostnosti. Za sklenitev zavarovanja potrdite izbiro in nadaljujte na naslednji korak.

Z izbiro kritij ter klikom na »Potrdi izbiro in nadaljuj« prav tako izjavljate, da imate potrebo po hitrem dostopu do storitev, ki jih krije izbrani paket.