PRVA Zdravje – Specialisti

 • Komu je zavarovanje namenjeno?
  Zavarovanje lahko sklenejo osebe, stare od dopolnjenega 15. do 64. leta starosti. Zavarovanje lahko sklenejo tudi osebe z določenimi kroničnimi obolenji, pri čemer bo izključeno samo področje že diagnosticiranega kroni ega obolenja.

  Zavarovanje je sklenjeno za eno leto in se po preteku vsakega zavarovalnega leta samodejno podaljša do zavarovančevega dopolnjenega 65. leta starosti. Ob prehodu zavarovanca v višji starostni razred se ob začetku novega zavarovalnega leta višina premije za naslednja zavarovalna leta uskladi z veljavnim cenikom. Preberite več
 • Kaj vključuje zdravstveno zavarovanje?
  Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje Specialisti vam pri novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah omogoča hiter dostop do pregleda, zahtevnih in enostavnih diagnostičnih preiskav, posegov ter preventivnih diagnostičnih preiskav pri zdravniku specialistu, tudi brez napotnice. Pregled boste opravili v največ 10 delovnih dneh v eni izmed 55 zasebnih zdravstvenih ustanov, kjer združujemo kar 21 področij medicine in 310 uveljavljenih zdravnikov specialistov, tudi s področja psihiatrije. Preberite več
 • Paketi
  Paket Standard omogoča hiter dostop in kritje stroškov pregledov pri zdravniku specialistu, posegov v enodnevni obravnavi, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu izkoristi 3 zavarovalne primere, če pa v preteklem letu ni izkoristil nobene storitve iz zavarovanja, je v tekočem letu opravičen do 4 zavarovalnih primerov.

  Paket Nadstandard omogoča še hitrejši dostop do zdravnika specialista in kritje stroškov pregledov pri zdravniku specialistu, posegov v enodnevni obravnavi, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav ter dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav pri izvajalcu specialističnih zdravstvenih storitev tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu izkoristi 4 zavarovalne primere. Preberite več
 • Seznam specialističnih storitev
  Skupaj z zdravniki specialisti PRVE se bomo za vas nenehno trudili zagotovili strokovne in celostne zdravstvene storitve na najvišji kakovostni ravni.
  Preverite seznam specialističnih storitev (.pdf) Preberite več