• 1 - Izbrani paket
 • 2 - Osebni podatki
 • 3 - Dinamika in način plačila
 • 4 - Zdravstveni vprašalnik
 • 5 - Povzetek ponudbe

Pred začetkom sklepanja prosimo odgovorite na spodnje vprašanje in se prepričajte, da je zavarovanje primerno za vas:


Si želite zagotoviti hiter dostop do specialistične zdravstvene obravnave, ki jo krije zavarovanje?

Glede na izbran odgovor, zavarovanje Specialisti za vas ni primerno.

Paket Standard omogoča hiter dostop in kritje stroškov pregledov pri zdravniku specialistu, posegov v enodnevni obravnavi, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu izkoristi 3 zavarovalne primere, če pa v preteklem letu ni izkoristil nobene storitve iz zavarovanja, je v tekočem letu opravičen do 4 obiske specialista.
Izberite vašo dopolnjeno starost
 • 15-49 let
  9,28
  5% spletni popust
  9,77
 • 50-65 let
  14,94
  5% spletni popust
  15,73
Cene premij so v EUR in že vključujejo 8,5 % DPZP. Prikazana cena je mesečna premija z vsemi upoštevanimi popusti. Popusti se ne seštevajo, upošteva se najvišjega. Premija se ob spremembi starostnega razreda spremeni v skladu s cenikom in splošnimi pogoji. Zdravstveno zavarovanje se sklene za 1 leto in se podaljšuje kot izhaja iz splošnih pogojev.
Osebni podatki
Naslov
Za komunikacijo želim uporabljati drug naslov
Naslov za obveščanje
Kontaktni podatki
Začetek zavarovanja
Dinamika plačevanja
Začetek zavarovanja
01. marec 2020*
*Ponudbe sprejete v zavarovanje do vključno 25. v mesecu imajo začetek veljave 1. naslednji mesec, sicer se začetek veljave zamakne za dodatni mesec.
Izberite način plačila
 • Direktna bremenitev
 • Univerzalni plačilni nalog (UPN)
  Z izbiro tega načina plačila soglašate, da boste položnico (UPN), ki vam jo bomo poslali na elektronski naslov, plačali najkasneje do datuma zapadlosti.
Promocijska koda

Vprašalnik o zdravstvenem stanju

Vaše zdravstveno stanje je del sklenitve, zato vas prosimo, da odgovorite na spodnja 3 vprašanja. V primeru, da ste na katero izmed vprašanj odgovorili z DA, vas prosimo, da tam podate podrobnejši opis vašega zdravstvenega stanja.

Ali je bila pri vas v zadnjih petih (5) letih ugotovljena ? kronična bolezen, kronično stanje ali ? ponavljajoča se poškodba?
DA
NE
Ali ste bili v preteklem letu zaradi ? kronične bolezni, kroničnega stanja ali ? ponavljajoče se poškodbe nesposobni za delo dalj kot dva (2) tedna?
DA
NE
Ali imate napotnico za specialistično zdravljenje s terminom obravnave v prihodnjih dveh (2) letih?
DA
NE
Izključeno je kritje stroškov v primeru kroničnih stanj in stanj, ki so nastala pred pričetkom zavarovalne pogodbe.

Povzetek ponudbe

Zavarovanec:
Datum rojstva:
Spol:
Naslov:
Mobilni telefon:
Elektronska pošta:
Davčna številka:
Številka zdravstvene kartice:
Z označitvijo potrjujem, da sem seznanjen in da sprejemam splošne pogoje št. PRVA_02PZ02/19 (.pdf) in posebne pogoje št. PRVA_02PZ01_S01/19 (.pdf), ki predstavljajo del zavarovalne pogodbe ter Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu IPID PRVA Zdravje - Specialisti.

Za potrebe izvrševanja predmetne pogodbe bomo z vami komunicirali preko navadne pošte, elektronske pošte ter po telefonu, preko katerega boste prav tako obveščeni o terminih pregledov.

Soglašam, da lahko zavarovalnica tudi drugo obveščanje izvaja po elektronski poti na navedeni elektronski naslov:

DA
NE
 

Z izbiro načina obveščanja na elektronski naslov podajam izrecno soglasje Prvi osebni zavarovalnici, d. d., da me o vseh zadevah v zvezi z vsemi sklenjenimi in bodočimi zavarovalnimi pogodbami lahko obvešča izključno po elektronski poti. Navedeno vključuje obveščanje, kot ga določa Zakon o zavarovalništvu ter pošiljanje UPN in drugih obvestil.

Seznanjen sem, da moram morebitno spremembo elektronskega naslova nemudoma sporočiti zavarovalnici ter da lahko kadar koli prekličem soglasje za obveščanje, in sicer po elektronski pošti s pisno zahtevo, poslano na sedež zavarovalnice ali na e-naslov info@prva.si. Vsi dokumenti, ki jih boste prejeli na elektronski naslov se lahko na vašo zahtevo brezplačno zagotovijo tudi v tiskani obliki.Pojasnila glede obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo za namen sklepanja in izvrševanja zavarovalne pogodbe, izvajanja neposrednega trženja, izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti in za namene, kot so opredeljeni v posameznih privolitvah.

Druge pomembne informacije glede varstva vaših osebnih podatkov pridobite v naši Politiki zasebnosti Prve osebne zavarovalnice, d.d..

S klikom na "Zahtevaj oddajo ponudbe" boste prav tako podali privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov za zgoraj izbrane namene in potrdili seznanjenost s Politiko zasebnosti Prve osebne zavarovalnice, d.d.

Pojasnila potrošniku

Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh po sklenitvi pogodbe zavarovalnici sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev ali plačati pogodbeno kazen. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poslano v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Prekinitev pogodbe, uporaba prava in postopki izvensodnega reševanja sporov so opredeljeni v Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Prva zdravje.
Opozorilo!

Za nadaljevanje se morate strinjati s splošnimi pogoji št. PRVA_02PZ02/18 in posebne pogoje št. PRVA 21_ULPF04/16, ki predstavljajo del zavarovalne pogodbe.

SMS sporočilo

Z vpisom avtorizacijske kode, ki smo jo vam poslali na vašo telefonsko številko in klikom na gumb Oddaj ponudbo, bo vaša ponudba oddana. Na izbrani naslov vam bomo poslali zavarovalno ponudbo s pripadajočo dokumentacijo, kasneje pa tudi vašo zavarovalno polico.

SMS sporočilo